• forms
 • reports

Λεύκιος Νεοφύτου

O Δρ Λεύκιος Νεοφύτου είναι Εκπαιδευτικός Λειτουργός στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.  Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για προγραμματικές, τμηματικές και ιδρυματικές αξιολογήσεις.  Κατέχει πτυχίο (Β.Α) στις Επιστήμες της Αγωγής, μεταπτυχιακό (Μ.Α) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ανάπτυξη Προγραμματών και διδακτορικό (Ph.D) στην Aνάπτυξη Προγραμμάτων και τη Διδασκαλία, όλα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έχει εργαστεί ως καθηγητής, ερευνητής και εκπαιδευτικός λειτουργός σε διάφορους οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Cyprus International Institute of Management (CIIM), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Πέραν των δραστηριοτήτων του στο Φορέα έχει ενεργό εμπλοκή σε ερευνητικά έργα, τοπικά ή/και επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συγγράψει πέραν των 100 επιστημονικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, επιμελημένων τόμων, άρθρων σε περιοδικά με σύστημα κριτών, κεφαλαίων σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρία, ανάπτυξη και αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς επίσης στη βασική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Αβράμης Δεσπότης

O Αβράμης Δεσπότης είναι Εκπαιδευτικός Λειτουργός στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπου διαχειρίζεται τις αιτήσεις των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης για προγραμματικές, τμηματικές και ιδρυματικές αξιολογήσεις.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Southern Illinois University των Ηνωμένων Πολιτείων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του ιδίου Πανεπιστήμιου με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες.

Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός σε εταιρείες τηλεπικοινωνίων, και τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου ως Καθηγητής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Διετέλεσε για τρία συναπτά έτη (2016 – 2019) ως  Σύμβουλος για το μάθημα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, καθώς και ως λειτουργός του τμήματος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Διαδικασία Ένστασης

Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ στη 43η Σύνοδό του ενέκρινε την πιο κάτω διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, η οποία περιλαμβάνεται στο Τροποποιητικό Νομοσχέδιο το οποίο διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση με τα ιδρύματα και τους άλλους εμπλεκόμενους και το οποίο τροποποιεί το άρθρο  20(2) του Νόμου. Η διαδικασία θα ισχύσει με την επίσημη δημοσίευση της τροποποίησης:
 1. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απόφασης του Φορέα το ίδρυμα μπορεί να υποβάλει ΄Ενσταση προς το Συμβούλιο του Φορέα.
 2. Ο Φορέας αποφασίζει είτε να αποδεχθεί την Ένσταση είτε να την απορρίψει, εφόσον δεν στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα ή επειδή εμφανώς παραβιάζει τον Νόμο.
 3. Όταν το Συμβούλιο κάνει αποδεκτή την ένσταση, ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Ειδικών στο θέμα, για να εξετάσει αν ευσταθούν οι λόγοι της ένστασης. Η ένσταση μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στα γεγονότα που περιέχονται στον Φάκελο του ιδρύματος/προγράμματος και στην απόφαση του Φορέα, όπως περιέχεται στα πρακτικά και κοινοποιείται στο Ίδρυμα. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφουν τη Δήλωση Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων.
 4. Η εξέταση της Ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα γίνει αποκλειστικά με βάση τα γεγονότα που περιέχονται στον Φάκελο του ιδρύματος/προγράμματος και στην απόφαση του Φορέα, όπως περιέχεται στα πρακτικά και όπως αυτή έχει κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα.
 5. Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί να τις ζητήσει από τον Φορέα.
 6. Η Επιτροπή, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του φακέλου με τις σχετικές πληροφορίες,  υποβάλλει την έκθεσή της στο Συμβούλιο με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις σε σχέση με τους λόγους της ένστασης.
 7. Ο Φορέας εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ένστασης και αφού παραλάβει την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την τελική αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης και αιτιολογεί πλήρως  την απόφασή του.  Το ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας ένστασης. Οι αποφάσεις του Φορέα κρίνονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα

1. Διαδικασία για υποβολή και εξέταση αίτησης για την αξιολόγηση/πιστοποίηση Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι πληροφορίες για τα τέλη και τα έγγραφα για την υποβολή καί εξέταση αίτησης για την αξιολόγηση/πιστοποίηση των Διαπανεπιστημιακών προγράμματων σπουδών βρίσκονται στην επιλογή ΕΝΤΥΠΑ.

2. Πιστοποιημένα Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα

Ο πιο κάτω πίνακας περιλαμβάνει τα Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία προσφέρονται από τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα ιδρύματα έχουν υποβάλει στον Φορέα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προνοούνται από την σχετική Νομοθεσία [Ν. 136/Ι(2015) και Ν. 47(Ι)/2016].

O Φορέας έχει εξετάσει τα έγγραφα και έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται όλες οι Προϋποθέσεις παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης όπως αυτές απαριθμούνται στο Άρθρο 11 του Νόμου.

Τύπος ΙδρύματοςΊδρυμαΠρόγραμμα ΣπουδώνΚωδ.Αρ. Φακ.Ημ/νια ΑίτησηςΣύνοδος του Συμβ/λίου του ΦορέαΈναρξη Πιστ/σηςΈκθεση Εξωτερ. Αξ/σηςΑπάντ. Ιδρ/τοςΕκθέσεις ΦορέαΚατανομή Μαθ/των
1. Δημόσιο ΠανεπιστήμιοΑνοικτό Πανεπιστήμιο ΚύπρουCognitive Systems (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 120 ECTS, Μάστερ (MSc), Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα)107.14.299.00215-06-2016Σ11 - 24 και 25 Οκτωβρίου 2016Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017
2. Ιδιωτικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Frederick (Λευκωσία)Διεθνείς Σπουδές (1.5 ακαδημαϊκό έτος, 90 ECTS, Μάστερ, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Πάντειο Πανεπιστήμιο)107.14.318.00607-07-2016Σ12 - 28 και 29 Νοεμβρίου 2016Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017
2. Ιδιωτικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Λευκωσίας Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (1.5 ακαδημαϊκό έτος, 90 ECTS, Μάστερ, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)107.14.336.00401-07-2016Σ12 - 28 και 29 Νοεμβρίου 2016Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017
2. Ιδιωτικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Λευκωσίας Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ((2 ακαδημαϊκά έτη, 120 ECTS, Μάστερ, Eξ Αποστάσεως, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών)107.14.336.00601-07-2016Σ12 - 28 και 29 Νοεμβρίου 2016Χειμερινό Εξάμηνο 2016 - 2017
2. Ιδιωτικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Λευκωσίας Human Rights, Society and Multilevel Governance (3 ακαδημαϊκά έτη, 180 ECTS, Διδακτορικό(PhD), Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με τα πανεπιστήμια (α)University of Padova (β)University of  Sydney (γ) University of Zagreb (δ) Panteion University και Social and Political Sciences)107.14.336.024 19-12-2016Σ20 - 3 και 4 Ιουλίου 2017Χειμερινό Εξάμηνο 2017 - 2018
2. Ιδιωτικό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Λευκωσίας Ειδίκευση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1.5 ακαδημαϊκό έτος ή 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, Μάστερ στην Εκπαίδευση, Εξ Αποστάσεως, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)107.14.336.01919-12-2016Σ21 - 24 και 25 Ιουλίου 2017Χειμερινό Εξάμηνο 2017 - 2018

Κώδικας Δεοντολογίας και απουσία Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πρακτικά της Δεύτερης Συνεδρίας του Συμβουλίου, Ιανουάριος 2016

  Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου του Φορέα:

 1. Δηλώνουν ότι θα εργάζονται με αντικειμενικότητα για τη βελτίωση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και θα απέχουν από κάθε ενέργεια η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα ιδρυμάτων, οργανισμών, σωμάτων και υπηρεσιών.
 2. Δηλώνουν ότι θα εφαρμόζουν τις αρχές της μη διάκρισης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Οφείλουν να μην συμμετέχουν κατά τη συζήτηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την προγραμματική/τμηματική και ιδρυματική πιστοποίηση των Πανεπιστημίων στα οποία εργάζονται. Η εθελοντική απόσυρσή τους από την αίθουσα της συνεδρίασης καταγράφεται στα πρακτικά.
 4. Οφείλουν να μην συμμετέχουν κατά τη συζήτηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που αναφέρονται στα Πανεπιστήμια στα οποία εργάζονται ή/και δημιουργούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η εθελοντική απόσυρσή τους από την αίθουσα της συνεδρίασης καταγράφεται στα πρακτικά.
 5. Οφείλουν να αποφεύγουν κατά τη συζήτηση την υποβάθμιση της αξίας και των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων, των τμημάτων και της λειτουργίας των ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.
 6. Οφείλουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και της άσκησης των καθηκόντων τους, να μην συνδέονται με οποιεσδήποτε καταστάσεις είναι δυνατό να δημιουργούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
Οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια και να μην διαδίδουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.    

Επικοινωνία

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία
Tηλ.:+ 357 22504340
Φαξ.:+ 357 22504392
Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες Εξυπηρέτησης του Κοινού:
Γραμματεία Φορέα (Θέματα Διαδικασίας και Πρακτικής): 07:30 – 15:00
Λειτουργοί Φορέα (Πληροφορίες / Διευκρινίσεις): 13:00 - 14:30

ΔΙΠΑΕ - Τοποθεσία