Έντυπα

ΤίτλοςΑρχείο
100.1.1 - Καταβολή των τελών Προγραμματικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης
100.1.2 - Καταβολή των τελών Ιδρυματικής / Τμηματικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης
100.1.3 - Καταβολή των τελών Αξιολόγησης - Πιστοποίησης προγράμματος σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης
200.1 - Αίτηση για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών
200.1.3 - Συμπληρωματικό Έντυπο για την Υποβολή Προγράμματος Σπουδών που Προσφέρεται Εξ Αποστάσεως
200.2 - Αίτηση για Ιδρυματική Αξιολόγηση
200.2.2 - Προσάρτημα – Έκδοση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για Δημόσια και Δημόσιας Χρήσης Κτήρια
200.3 - Αίτηση για Τμηματική Αξιολόγηση
200.4 - Αίτημα για έλεγχο Προγράμματος Σπουδών που Προσφέρεται με τη Μέθοδο της Δικαιόχρησης
300.1.1 - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών
300.1.2 - Έκθεση Δεύτερης Αξιολόγησης – Πρόγραμμα Σπουδών
300.2.2 - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Ιδρυματική Αξιολόγηση
500.1.03 - Σύντομο Προφίλ Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Για Πανεπιστήμια)
500.1.04 - Σύντομο Προφίλ Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Για Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης)
500.2 - Έντυπο Φάκελος Βιβλιαρίων Απαντήσεων
500.3 - Υποβολή Στοιχείων για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
500.4.1 - Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Οδηγίες
500.4.2 - Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Αρχείο Excel
500.4.2 - Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Αρχείο Word
500.5 - Κατάλογος Νέων Μελών ή Αντικατάστασης Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού