Έντυπα

#ΤίτλοςΑρχείο
100.1.1 Καταβολή των τελών Προγραμματικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης
100.1.2 Καταβολή των τελών Ιδρυματικής / Τμηματικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης
100.1.3 Καταβολή των τελών Αξιολόγησης - Πιστοποίησης προγράμματος σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης
200.1 Αίτηση για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών
200.1.3 Συμπληρωματικό Έντυπο για την Υποβολή Προγράμματος Σπουδών που Προσφέρεται Εξ Αποστάσεως
200.2 Αίτηση για Ιδρυματική Αξιολόγηση
200.2.2 Προσάρτημα – Έκδοση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για Δημόσια και Δημόσιας Χρήσης Κτήρια
200.3 Αίτηση για Τμηματική Αξιολόγηση
200.4 Αίτημα για έλεγχο Προγράμματος Σπουδών που Προσφέρεται με τη Μέθοδο της Δικαιόχρησης
300.1.1 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών
300.1.2 Απάντηση Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Πρόγραμμα Σπουδών
300.1.3 Ανατροφοδότηση από ΕΕΑ - Πρόγραμμα Σπουδών
300.2.2 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Ιδρυματική Αξιολόγηση
400.2.1 Τελική Έκθεση Φορέα - Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών 
500.1.03 Σύντομο Προφίλ Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Για Πανεπιστήμια)
500.1.04 Σύντομο Προφίλ Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Για Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης)
500.2 Έντυπο Φάκελος Βιβλιαρίων Απαντήσεων
500.3 Υποβολή Στοιχείων για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
500.4.1 Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Οδηγίες
500.4.2 Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Αρχείο Excel
500.4.2 Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Αρχείο Word
500.5 Κατάλογος Νέων Μελών ή Αντικατάστασης Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού