• Home
 • Αξιολόγηση
 • Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για την Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, η διαδικασία υποβολής αίτησης καθορίζεται ως εξής:

 1. Αίτηση
  1. Το ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης ετοιμάζει και υποβάλλει την αίτηση.

   Για προγράμματα των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η Ελληνική, η αίτηση για αξιολόγηση προγράμματος υποβάλλεται εξολοκλήρου στην Αγγλική μόνο ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος.

   Για προγράμματα των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, η αίτηση υποβάλλεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

   Η αίτηση για ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση υποβάλλεται μόνο στην Αγγλική.

   Η Αίτηση και η συνοδευτική επιστολή, πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του ανώτατου κατά Νόμο Υπεύθυνου του ιδρύματος. Το ίδρυμα υποχρεούται να διαθέσει επιπρόσθετα αντίτυπα για έκαστο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά την επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα (για τον ακριβή αριθμό και τη γλώσσα των αντιτύπων το ίδρυμα θα ενημερώνεται από τον Φορέα). Τονίζεται ότι στην αίτηση δηλώνεται η γλώσσα προσφοράς και ο χώρος προσφοράς του προγράμματος. Πιστοποίηση προγράμματος σε μια επαρχία ή/ συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν μεταφέρεται σε παραρτήματα και άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί ιδρυματική αξιολόγηση και χωρίς αξιολόγηση των υποδομών στο χώρο προσφοράς του προγράμματος. Σε περίπτωση νέου προγράμματος σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, με μοναδική αλλαγή τη γλώσσα προσφοράς, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό φόρτο εργασίας του κάθε διδάσκοντα τόσο στα προγράμματα όσο και στο ίδρυμα γενικά.
  2. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για νέα προγράμματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016.
  3. Το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην αίτηση.
  4. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που είναι σχετική με τα Κριτήρια που καθορίζονται από τοv Φορέα σε σχέση με την Προγραμματική Αξιολόγηση:
   1. Επωνυμία Ιδρύματος
   2. Έδρα ή παράρτημα που αφορά η αίτηση
   3. Ονομασία του προγράμματος
   4. Τελικός τίτλος σπουδών που απονέμεται
   5. Τύπος προγράμματος (ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό)
   6. Διάρκεια Σπουδών
   7. Σκοπός του προγράμματος
   8. Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
   9. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος
   10. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα περιλαμβάνει τη δομή του προγράμματος, τα μαθήματα κατά εξάμηνο και αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε μαθήματος
   11. Κριτήρια εισδοχής φοιτητών
   12. Ακαδημαϊκό / διδακτικό προσωπικό και τα προσόντα τους
   13. Τα μαθήματα του προγράμματος και το διδακτικό προσωπικό που θα διδάξει το κάθε μάθημα, για όλα τα έτη σπουδών
   14. Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα και η συνέργεια της έρευνας με τη διδασκαλία.
   15. Διεύθυνση ή διευθύνσεις των εγκαταστάσεων στις οποίες θα προσφέρεται το πρόγραμμα.
   16. Περιγραφή και αριθμός χώρων λειτουργίας, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, εξοπλισμού, και γενικά της υποδομής.
   17. Κανονισμοί και Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας του προγράμματος σπουδών
   18. Μηχανισμοί Φοιτητικής Μέριμνας για παρακολούθηση και ικανοποιητική στήριξη των φοιτητών.
   19. Μελέτη βιωσιμότητας η οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει
    - Τον προτεινόμενο αριθμό φοιτητών
    - Τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων
   20. Δίδακτρα και Διαχείριση οικονομικών πόρων του Προγράμματος Σπουδών
   21. Διοικητική δομή των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος με την ένταξη του προγράμματος στην κατάλληλη θέση (πχ Σχολή και Τμήμα στα οποία ανήκει, εάν είναι διαπανεπιστημιακό, διατμηματικό κτλ)
   22. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών
  5. Ο Φορέας διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενημερώνεται για τη σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και για το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης.
  6. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης μελετά την αίτηση, διενεργεί κατά κανόνα επιτόπια επίσκεψη και δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.
 2. Έκθεση Αξιολόγησης
  1. Η Eπιτροπή Eξωτερικής Aξιολόγησης συντάσσει έκθεση με βάση την αίτηση, τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζει ο Φορέας και βάσει των πληροφοριών που προνοούνται στο Άρθρο 1.6 πιο πάνω. Η έκθεση περιλαμβάνει αριθμητική βαθμολογία και αιτιολογεί εάν και πώς τα επιμέρους κριτήρια που καθορίζει ο Φορέας πληρούνται και σε ποιο βαθμό. Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Συμβούλιο του Φορέα στη βάση της οποίας θα παρθεί η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη του προγράμματος σπουδών.
  2. Η αξιολόγηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης γίνεται στη βάση των πληροφοριών που υποβάλλονται στην αίτηση, των κριτηρίων ποιότητας που καθορίζει ο Φορέας και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του και τυχόν πρόσθετων πληροφοριών τις οποίες η εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει από το ίδρυμα.
  3. Το ίδρυμα λαμβάνει την έκθεση αξιολόγησης και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, μέσω της γραμματείας του Φορέα.
  4. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνει την έκθεση αξιολόγησης και την διαβιβάζει στο Συμβούλιο του Φορέα.
 3. Απόφαση σχετικά με την Πιστοποίηση
  1. Το Συμβούλιο του Φορέα στη βάση της έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης αποφασίζει εάν θα απονείμει πιστοποίηση στο πρόγραμμα.
  2. Το Συμβούλιο του Φορέα μπορεί να πάρει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων σπουδών:
   1. Απόφαση για την έγκριση και απονομή πιστοποίησης του προγράμματος, εάν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια πιστοποίησης. Η πιστοποίηση του προγράμματος είναι σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών, μετά την οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου το πρόγραμμα.
   2. Απόφαση για διεξαγωγή Δεύτερης Αξιολόγησης στη βάση του Άρθρου 20 (2)(στ)(ii) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016]
   3. Απόφαση να απορρίψει το πρόγραμμα και να απορρίψει την απονομή πιστοποίησης του προγράμματος, εφόσον το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια πιστοποίησης. Η απόρριψη της πιστοποίησης ενός προγράμματος σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα.
  3. Το Συμβούλιο του Φορέα ενημερώνει το ίδρυμα, σχετικά με την απόφασή του. Η απόφαση του Φορέα, μαζί με την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Φορέα.