Προγράμματα Δικαιόχρησης

Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην ΚύπροΊδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην ΕΕΜέλος ΕΕΠρόγραμμα ΣπουδώνΈναρξης Προσφοράς του Προγράμματος Σπουδών
Global College Roehampton University  Roehampton University  Bsc Accounting  Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Global College Roehampton University  Roehampton University  MA Global Criminology  Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Global College Roehampton University  Roehampton University  LLB Law -non QLD accredited Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Σημείωση: Ο πίνακας περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchise) από τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Οι ΙΣΤΕ έχουν υποβάλει στον Φορέα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προνοούνται από την σχετική Νομοθεσία [Ν. 136/Ι(2015) και Ν. 47(Ι)/2016]. O Φορέας έχει εξετάσει τα έγγραφα και έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται όλες οι Προϋποθέσεις παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης όπως αυτές απαριθμούνται στο Άρθρο 11 του Νόμου.

Για τα προγράμματα τα οποία εξετάστηκαν από τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ στη βάση του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου παρακαλώ πατήστε εδώ».