• Home
  • Αξιολογητές
  • Ρόλος-Καθήκοντα

Ρόλος - Καθήκοντα

Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (EEA) αναμένεται να:

  • επιβεβαιώνουν την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην αίτηση για προγραμματική, τμηματική ή ιδρυματική αξιολόγηση από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελέγχοντας, όπου χρειάζεται, τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς αξιολόγησης.
  • αξιολογούν ποσοτικά και ποιοτικά τα αποτελέσματα των εργασιών που επιτελούνται από το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος, τμήματος ή ιδρύματος υπό αξιολόγηση και τα συγκρίνουν με τις τρέχουσες, διεθνώς αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές.
  • προτείνουν συγκεκριμένες εναλλακτικές πρακτικές και τρόπους βελτίωσης, όπου χρειάζεται.
Τα μέλη των ΕΕΑ μελετούν και εκφράζουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους όσον αφορά στην αίτηση προγραμματικής, τμηματικής ή ιδρυματικής αξιολόγησης, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΕΕΑ και κατά την επί τόπου επίσκεψη στο ίδρυμα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες και να συζητήσουν τα πορίσματά τους. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση και έχουν τη συνολική ευθύνη για την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.