Συμβούλιο

Τίτλος Όνομα Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Προβολή
Πρόεδρος Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου - Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αντιπρόεδρος  Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Μέλος Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους Πανεπιστήμιο Frederick
Μέλος Καθηγητής Ανδρέας Ορφανίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μέλος Καθηγητής Γιώργος Χριστοφίδης Imperial College London
Μέλος κ. Γεώργιος Καράς  (Πολιτικός Μηχανικός) Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.)
Μέλος κ. Αιμιλία Πασή (Δικηγόρος) Εκπρόσωπος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  
Μέλος κ. Μάριος Μούγης  (Φοιτητής) Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ.)