Υποβολή Αιτήσεων για Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία Προσφέρουν Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος (Optional Foundation Year)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, αποφάσισε κατά την 17η Σύνοδό του (3 και 4 Απριλίου 2017) τα ακόλουθα:
  • Τα ιδρύματα που επιθυμούν να υποβάλουν προγράμματα σπουδών στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα και τα οποία προσφέρουν προπαρασκευαστικό έτος (foundation) θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αίτησή τους, ως αναπόσπαστο μέρος της, το πρόγραμμα του προπαρασκευαστικού έτους μαζί με το κατατακτήριο εξεταστικό δοκίμιο (placement test).
  • Τα ιδρύματα που έχουν ήδη υποβάλει προγράμματα σπουδών στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα και τα οποία προσφέρουν προπαρασκευαστικό έτος θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στον Φορέα το πρόγραμμα του προπαρασκευαστικού έτους μαζί με το κατατακτήριο εξεταστικό δοκίμιο.
Μη ολοκληρωμένες και ελλιπείς αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.