Ανακοίνωση Προγραμμάτων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την 17η μέχρι και την 19η Σύνοδο του Συμβουλίου

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 16η Σύνοδο του Συμβουλίου.

ΘέμαΑρχείο
Ανακοίνωση Προγραμμάτων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την 17η μέχρι και την 19η Σύνοδο του Συμβουλίου