Αποφάσεις Πολιτικής του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης που Λήφθηκαν κατά την 21η Σύνοδό του, η οποία Πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου 2017

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, κατά την 21η Σύνοδό του στις 24 και 25 Ιουλίου 2017,αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Φύλαξη Γραπτών
Αναφορικά με την φύλαξη από το ίδρυμα, για 3 (τρία) τουλάχιστον έτη, των γραπτών και των δοκιμίων των τελικών εξετάσεων, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιοδικές αξιολογήσεις από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα το έντυπο με αρ. 500.2 και τίτλο «Φάκελος Βιβλιαρίων Απαντήσεων».

Διδάσκοντες σε Προγράμματα Επιπέδου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού
  • Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες νομοθεσίας προγενέστερης της Ίδρυσης του Φορέα και στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και της ισότιμης αντιμετώπισης προγραμμάτων ΙΣΤΕ και Πανεπιστημίων, τα οποία οδηγούν στους ίδιους τίτλους σπουδών (πτυχία) το ποσοστό διδασκόντων με διδακτορικό τίτλο δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 70%. Στο επίπεδο Μάστερ οι διδάσκοντες πρέπει να κατέχουν διδακτορικό τίτλο.
  • Σε επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού οι διδάσκοντες σε κάθε πρόγραμμα διεξάγουν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα έρευνα στο πεδίο και δημοσιεύουν σε διεθνή περιοδικά τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Η πολιτική των ιδρυμάτων αναφορικά με την πρόσληψη και την προαγωγή του ακαδημαϊκού προσωπικού πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές οι οποίες περιέχουν πρόνοιες που αφορούν στην κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ακαδημαϊκό πεδίο, όπως επίσης και στην ποσότητα και στην ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται. Η τεκμηριωμένη ερευνητική δραστηριότητα κρίνεται απαραίτητη για τη συνέργεια διδασκαλίας και έρευνας και την ποιότητα της διδασκαλίας.
Δημοσίευση των στοιχείων του ακαδημαϊκού προσωπικού στην ιστοσελίδα του ιδρύματος
  • Τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, το προσωπικό που στελεχώνει κάθε πρόγραμμα σπουδών, τόσο το μόνιμο όσο και το μερικής απασχόλησης. Στην ανάρτηση να περιλαμβάνεται η ιδιότητα, το καθεστώς εργοδότησης και το βιογραφικό τους.
Κριτήρια εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών και μεταγραφές
  • Το κάθε ίδρυμα καθορίζει και δημοσιεύει τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής φοιτητών στα προγράμματα σπουδών.
  • Οι μεταγραφές διδακτορικών φοιτητών από ένα πρόγραμμα σε άλλο και από ένα ίδρυμα σε άλλο, αντιστρατεύονται τις προϋποθέσεις ποιότητας της διδακτορικής διατριβής, ως ενιαίου, πρωτότυπου και συνεκτικού ερευνητικού έργου.
Υποβολή Στοιχείων για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων και δεικτών ποιότητας, τα οποία καθορίζονται από τον Φορέα στη βάση του Άρθρου (6) του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου και στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του Φορέα με τίτλο «Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών (Αρ. 2)» ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, παρακαλείσθε όπως, για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσω της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπληρωθεί και υποβληθεί στον Φορέα το έντυπο με αρ. 500.3 και τίτλο «Υποβολή Στοιχείων για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών», το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το έντυπο με αρ. 500.3 θα πρέπει να συμπληρώνεται για όλα τα νέα και υφιστάμενα προγράμματα που υποβάλλονται για αξιολόγηση μαζί με την αίτηση για αξιολόγηση και τα έντυπα με αρ. 200.1. και αρ. 200.1.3.

Τίτλοι Σπουδών Πανεπιστημίων
Σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία, και Έλεγχος) Νόμους του 2005 έως 2001 [Άρθρο(3)(1)(γ)] σκοπός του πανεπιστημίου είναι «η παροχή υψηλής ποιότητας πτυχιακής ή και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.» Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η απονομή, από πανεπιστήμια, των ακόλουθων καταληκτικών τίτλων σπουδών: (α) Πιστοποιητικό, (β) Δίπλωμα, και (γ) Ανώτερο Δίπλωμα.