Παρακολούθηση Ιστοσελίδας Φορέα

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίηση Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών και των εργαλείων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, προβαίνει σε:
  • ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του, των ανακοινώσεων που αφορούν στις αποφάσεις πολιτικής του Συμβουλίου
  • τροποποιήσεις σε υφιστάμενα έντυπα
  • ανάρτηση νέων εντύπων
Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε τόσο την ιστοσελίδα όσο και τον λογαριασμό του Φορέα στο Facebook για πλήρη ενημέρωσή σας.