Παράταση υποβολής αιτήσεων αξιολόγησης

Ο Φορέας ΔΙ.Π.Α.Ε ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αξιολόγησης εκτείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.