Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 27η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση των αιτήσεων για προγραμματική αξιολόγηση, είναι η υποβολή, για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού/διδακτικού προσωπικού, του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο φόρτος εργασίας, οι ώρες διδασκαλίας, οι ώρες έρευνας και οι ώρες διοικητικών καθηκόντων σε όλα τα προγράμματα και ιδρύματα στα οποία το προσωπικό αυτό απασχολείται.