Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (Αρ. 2) – Διευκρινίσεις

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αναφορικά με την ανακοίνωσή του με τίτλο «Φόρτος Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού» ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Για τα προγράμματα σπουδών που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση των αιτήσεων, είναι η υποβολή, για κάθε μέλος του ακαδημαϊκού/διδακτικού προσωπικού του υπό αξιολόγηση προγράμματος, των ακόλουθών στοιχείων:
  • Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Ώρες διδασκαλίας, τόσο στο ίδρυμα που υπέβαλε την αίτηση για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος, όσο και σε άλλα ιδρύματα
  • Διοικητικά καθήκοντα του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο πρόγραμμα
  • Ερευνητικά προγράμματα (εσωτερικά και εξωτερικά) στα οποία συμμετέχει

Ο φόρτος εργασίας των διδασκόντων είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ποιότητα του προγράμματος και την ποιότητα της Ανώτερης Εκπαίδευσης.