Υποβολή Αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου που αναρτήθηκε με σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2018, επισημαίνει:
  • Οι αιτήσεις για αξιολόγηση προγράμματος πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά για όλα τα προγράμματα.
  • Σε περίπτωση προγραμμάτων που προσφέρονται στα Ελληνικά ή άλλη γλώσσα, η αίτηση θα γίνεται στα Ελληνικά ή στη γλώσσα προσφοράς του προγράμματος και υποχρεωτικά και στα Αγγλικά, για να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου για τον ορισμό της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.

Ο Φορέας δεν θα προχωρεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν οι αιτήσεις δεν ακολουθούν τα πιο πάνω.