Συντονιστές Προγραμμάτων σπουδών

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Φορέα με ημερομηνίες 12 Σεπτεμβρίου 2017 και 3 Οκτωβρίου 2017 και τίτλο «Δημοσίευση των Στοιχείων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης», καθώς και της ανακοίνωσης ημερομηνίας 22 Μαΐου 2018 με τίτλο «Συντονιστές, αριθμός φοιτητών, μέλη ΣΕΠ σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών», διευκρινίζεται ότι:
  • Ο Συντονιστής κάθε προγράμματος σπουδών πρέπει να είναι Μόνιμο Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού.
  • Στις σχετικές αναρτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, όπως και των υπόλοιπων μελών ακαδημαϊκού προσωπικού, η ιδιότητα, το καθεστώς εργοδότησης και το βιογραφικό του Συντονιστή.