Συντονιστές Μαθημάτων στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 35η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Σε σχέση με τα εξ αποστάσεως προγράμματα ακολουθούνται τα πρότυπα στα ΑΝΟΙΚΤΑ πανεπιστήμια.

Ο ρόλος του Συντονιστή Μαθήματος είναι και η ευθύνη για την πρόταση ΣΕΠ, ποιοι είναι κατάλληλοι να διδάξουν όπως και η αξιολόγηση προγράμματος και των διαδικασιών.

Επίσης, ο Συντονιστής Μαθήματος εγκρίνει τα τελικά θέματα εξετάσεων.

Η καταλληλότητά του κρίνεται από τα ακόλουθα: πείρα στη διδασκαλία και έρευνα στο θέμα, συνήθως μόνιμο μέλος του προσωπικού, οργανωτικές ικανότητες, συγγραφή.