Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Προγράμματα ιδιωτικών πανεπιστημίων που έτυχαν αξιολόγησης – πιστοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), στο πλαίσιο των «περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011».
Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Αρχείο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Frederick
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πανεπιστήμιο Νεάπολις
University of Central Lancashire - Cyprus

Προγράμματα σπουδών, αναγνωρισμένα από το κράτος, που δεν έτυχαν αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).
Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Αρχείο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας