• Home
  • Διεθνοποίηση
  • Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Το ΔΙΠΑΕ εκτιμά τη συνεργασία του με τους διεθνείς εταίρους του, η οποία παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και τα βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στον φορέα να εκπληρώσει τους στόχους της ίδρυσής του.

Στο παρόν στάδιο ο Φορέας είναι:
  • Πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA)
  • Πλήρες μέλος του Διεθνούς Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (INQAAHE)
  • Συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA)
  • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDEN)

Ταυτόχρονα, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ υπέβαλε αίτηση για την εγγραφή του στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR). Ο εν λόγω οργανισμός έχει επιβεβαιώσει ότι η αρχική αίτηση του Φορέα είναι επιλέξιμη, αφού οι δραστηριότητες του εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG). Η αίτηση του Φορέα στο EQAR θα υποβληθεί μαζί με την έκθεση εξωτερικής αναθεώρησης του ENQA, έως τον Μάρτιο του 2019.

Με την πλήρη ένταξή του στο ENQA και την εγγραφή του στο EQAR ο Φορέας θα είναι σε θέση να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις σε χώρες της ΕΕ όπου το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από τους εγγεγραμμένους στο EQAR οργανισμούς
 
Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των Ιατρών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας είναι επίσης θέμα προτεραιότητας για τον Φορέα και ως εκ τούτου έχει επίσης προχωρήσει η διαδικασία για την αξιολόγησή του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation from Medical Education – WFME) Το WFME επιβεβαίωσε την επιλεξιμότητα του Φορέα για το σκοπό αυτό και η επίσκεψη της επιτροπής αξιολόγησης του WFME προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2019.


ENQALogo eqarlogo EUALogo INQAAHELogo WFMELogo EDENLogo