• Home
  • Ανακοινώσεις
  • Ανακοινώσεις
  • Προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης

Προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης

Έχω οδηγίες να σας ενημερώσω ότι στη βάση του Άρθρου 11.-(1), (α) έως (ε) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους του 2015 έως 2019 [136 (Ι)/2015 έως 35(Ι)/2019]», τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για να μπορούν να προσφέρουν προγράμματα με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, θα πρέπει όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις για εξέταση στον Φορέα, να προσκομίζουν αποδεικτικό ότι το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα ο οποίος εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 11, των προαναφερθέντων Νόμων.

Επίσης,  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο:  

(2) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ενημερώνει εμπεριστατωμένα και αναλυτικά το Φορέα, υποβάλλοντας σε αυτόν- (α) Όλες τις σχετικές εκθέσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται. (β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται.

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται χωρίς την παρουσίαση εμπεριστατωμένης αξιολόγησης από το ίδρυμα του οποίου ο τίτλος απονέμεται και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ότι το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί, επίσημα, από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα ο οποίος εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα υφιστάμενα προγράμματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί από τον Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 11, θα πρέπει να υποβληθούν για τον κατά τον Νόμο έλεγχο εντός του 2020 και όχι αργότερα από τον Ιούνιο 2020.

4 Ιουλίου 2019