• Home
  • Ανακοινώσεις
  • Ανακοινώσεις
  • Αναβάθμιση των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

Αναβάθμιση των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

Κατά την 46η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Συμβούλιο του Φορέα αποφάσισε να καλέσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που λειτουργούν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την αναβάθμισή τους, στη  βάση των ευρημάτων των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στη θεματική ανάλυση με τίτλο «Αξιολόγηση των Εξ-Αποστάσεως Προγραμμάτων: Τάσεις και Χαρακτηριστικά».

Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία αναβάθμισης των εξ αποστάσεως προγραμμάτων, τα ιδρύματα δύνανται να ανατρέξουν στο περιεχόμενο της «Ημερίδας για την Ποιότητα των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.  

Στη βάση των πιο πάνω, στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών πρέπει:

  • Να ακολουθείται η φιλοσοφία της εξ αποστάσεως ανώτερης εκπαίδευσης και οι αρχές που προκύπτουν από αυτή.
  • Στη βάση των αρχών αυτών να αναδιοργανωθούν οι δραστηριότητες και τα υλικά, ούτως ώστε με τις κατάλληλες προσομοιώσεις (simulations) και την αξιοποίηση του εικονικού και οπτικο-ακουστικού περιβάλλοντος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καλούνται να «ενεργούν» στο αντικείμενο μάθησης και όχι μόνο να βλέπουν ή να διαβάζουν. Η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών /φοιτητριών στη διαδικασία μάθησης είναι ουσιαστικό κριτήριο ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG1.3), για όλα τα προφερόμενα προγράμματα και πολύ περισσότερο για τα εξ αποστάσεως.
  • Να διασφαλίζεται η αλληλόδραση (φοιτητριών-φοιτητριών, φοιτητών/τριών-διδασκόντων, φοιτητριών/τών-υλικού), η οποία πρέπει να είναι μέρος της συντρέχουσας αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των φοιτητών/φοιτητριών από τον διδάσκοντα/διδάσκουσα.
  • Με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να επιδιώκεται η καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, καθώς και πρωτότυπη εξειδικευμένη γνώση κατά το EQF.

Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν για αξιολόγηση εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα πιο πάνω για τον κατάλληλο σχεδιασμό των προγραμμάτων.

Τα ιδρύματα που έχουν ήδη υποβάλει προγράμματα σπουδών για επαναξιολόγηση και πρώτη αξιολόγηση δύνανται να προβούν σε επικαιροποίηση της αίτησής τους και επαναϋποβολή της το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020.

Τα ιδρύματα τα οποία λειτουργούν προγράμματα εξ αποστάσεως, των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος πιστοποίησης, ενδείκνυται να προβούν στις δέουσες ενέργειες για αναβάθμιση της ποιότητας των εξ αποστάσεως προγραμμάτων τους και τη σταδιακή πλήρη συμμόρφωση με τα πιο πάνω δεδομένα.

8 Οκτωβρίου 2019