• Home
  • Διεθνοποίηση
  • Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ εκτιμά τη συνεργασία του με τους διεθνείς εταίρους του, η οποία παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το μέλλον της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη και για την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμισή της.

O Φορέας βασίζει τις διαδικασίες του για την εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Mε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του έχει τύχει αξιολόγησης και έχει ενταχθεί στους πλέον σημαντικούς οργανισμούς διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας.

Ο Φορέας είναι:

  • Αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME - Certificate of Recognition)
  • Εγγεγραμμένος στο  Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR)
  • Πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA)
  • Πλήρες μέλος του Διεθνούς Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (INQAAHE)
  • Συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA)
  • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDEN)

Με την πλήρη ένταξή του στο ENQA και την εγγραφή του στο EQAR, ο Φορέας έχει επιτελέσει σημαντικό έργο ως προς την ποιοτική λειτουργία του, έργο στο οποίο έχουν συντελέσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο και οι υπόλοιποι εταίροι του.  Με την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των Φορέων Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ είναι σε θέση να διενεργεί εξωτερικές αξιολογήσεις σε χώρες της ΕΕ στις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από τους εγγεγραμμένους στο EQAR οργανισμούς.

Η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση των ιατρών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας είναι επίσης θέμα προτεραιότητας για τον Φορέα και ως εκ τούτου επεδίωξε την αξιολόγησή του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation from Medical Education – WFME). Η επίσκεψη της επιτροπής αξιολόγησης του WFME πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η Επιτροπή Αναγνώρισης του WFME (WFME Recognition Committee) έλαβε την απόφασή της για αναγνώριση του Φορέα ΔΙΠΑΕ στις 18 Φεβρουαρίου 2020 αφού διαπιστώθηκε, μέσω της εξωτερικής αξιολόγησής του, ότι ο Φορέας λειτουργεί στη βάση κριτηρίων τα οποία διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται κατάλληλα. Ταυτόχρονα, ο Φορέας κρίθηκε αξιόπιστος ως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες του για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ιατρών στα προγράμματα και τα ιδρύματα που αυτός πιστοποιεί.eqarlogo ENQALogo INQAAHELogo EUALogo EDENLogo WFMELogo