Υλικό των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τα οποία δεν κατατίθεται έτοιμο το υλικό και οι Οδηγοί Μελέτης, με βάση τα δείγματα που έχουν αποσταλεί από τον Φορέα, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν θα αποστέλλονται για αξιολόγηση. Σε περίπτωση ελλείψεων στο υλικό και σε ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, οι οποίες θα επισημαίνονται από τις ΕΕΑ, θα απορρίπτονται. Η σπουδή κατάθεσης προγραμμάτων για αξιολόγηση δεν υποστηρίζει την ποιότητα.