• Home
  • Ανακοινώσεις
  • Ανακοινώσεις
  • Πρότυπα Διασφάλισης της Ποιότητας των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης

Πρότυπα Διασφάλισης της Ποιότητας των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Πρότυπα Διασφάλισης της Ποιότητας των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης:

1. Επιλεξιμότητα

1.1 Καθεστώς
Τα ιδρύματα που προσφέρουν διαπανεπιστημιακά προγράμματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης από τις αρμόδιες αρχές των χωρών τους. Τα αντίστοιχα εθνικά νομικά τους πλαίσια θα πρέπει να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα και, κατά περίπτωση, να απονέμουν κοινό τίτλο σπουδών. Τα ιδρύματα που απονέμουν τους τίτλους σπουδών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτοί ανήκουν στα συστήματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης των χωρών στις οποίες έχουν την έδρα τους.

1.2 Κοινός σχεδιασμός και υλοποίηση
Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρεται από κοινού, με τη συμμετοχή όλων των συνεργαζόμενων θεσμικών οργάνων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

1.3 Συμφωνία Συνεργασίας
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαπανεπιστημιακού προγράμματος θα πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας. Η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Ονομασία των τίτλων σπουδών που χορηγούνται στο πρόγραμμα
  • Συντονισμός και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων εταίρων όσον αφορά τη διαχείριση και τη χρηματοοικονομική οργάνωση (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της κατανομής των δαπανών και των εσόδων κ.λπ.)
  • Διαδικασίες εισαγωγής και επιλογής φοιτητών
  • Κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων
  • Κανονισμοί εξετάσεων, μέθοδοι αξιολόγησης φοιτητών, αναγνώριση μονάδων και διαδικασίες απονομής τίτλων σπουδών στην κοινοπραξία.

2. Μαθησιακά αποτελέσματα

2.1 Επίπεδο [ESG 1.2]
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με το αντίστοιχο επίπεδο του πλαισίου για τα προσόντα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης (FQ-EHEA), καθώς και με το/τα ισχύον/τα εθνικό/ά πλαίσιο/α.

2.2 Τομέας σπουδών
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον αντίστοιχο  τομέα σπουδών.

2.3 Επίτευξη στόχων [ESG 1.2]
Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

2.4 Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
Κατά περίπτωση, για το συγκεκριμένο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστοι συμφωνηθέντες όροι κατάρτισης που καθορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα σχετικά κοινά πλαίσια κατάρτισης που θεσπίζονται βάσει της οδηγίας.

3. Πρόγραμμα σπουδών [ESG 1.2]

3.1 Διδακτέα ύλη
Η δομή και το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης θα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να επιτρέπουν στους φοιτητές να επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

3.2 Μονάδες
Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (The European Credit Transfer System (ECTS)) θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και η κατανομή των μονάδων θα πρέπει να είναι σαφής.

3.3 Φόρτος εργασίας
Ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου ανέρχεται συνήθως σε συνολικό φόρτο εργασίας για τους φοιτητές 180-240 ECTS· ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ θα ανέρχεται συνήθως σε 90-120 ECTS και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 60 ECTS σε επίπεδο δεύτερου κύκλου (εύρος μονάδων σύμφωνα με το FQ-EHEA)· για τα διαπανεπιστημιακά διδακτορικά προγράμματα σπουδών δεν υπάρχει καθορισμός.

Ο φόρτος εργασίας και ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται.

4. Εισαγωγή και αναγνώριση [ESG 1.4]

4.1.Εισαγωγή
Τα κριτήρια εισαγωγής και οι διαδικασίες επιλογής θα πρέπει να είναι κατάλληλες στη βάση του επιπέδου του προγράμματος σπουδών και του αντικειμένου σπουδών.

4.2. Αναγνώριση
Η αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης) θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την Αναγνώριση και τα επικουρικά έγγραφα.

5. Μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση [ESG 1.3]

5.1 Μάθηση και διδασκαλία
Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας που εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι επαρκείς για την επίτευξή τους. Η πολυπολιτισμικότητα των φοιτητών και οι ανάγκες τους θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εξυπηρετούνται, ιδίως ενόψει του δυνητικού διαφορετικού πολιτιστικού υπόβαθρου των φοιτητών.

5.2 Αξιολόγηση των φοιτητών
Οι κανονισμοί των εξετάσεων και η αξιολόγηση των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πρέπει να αντιστοιχούν στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

6. Στήριξη φοιτητών [ESG 1.6]

Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αφορούν στους μετακινούμενους φοιτητές.

7. Πόροι [ESG 1.5 & 1.6]

7.1 Προσωπικό
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι επαρκές και ικανοποιητικό (προσόντα, επαγγελματική και διεθνής εμπειρία) για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών.

7.2 Εγκαταστάσεις
Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι επαρκείς και ικανοποιητικές με βάση τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

8. Διαφάνεια και τεκμηρίωση [ESG 1.8]

Οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, όπως οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες εισδοχής, ο κατάλογος μαθημάτων, οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης κ.λπ., θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να δημοσιεύονται λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες των μετακινούμενων φοιτητών.

9. Διασφάλιση ποιότητας [ESG 1.1 & part 1]

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν κοινές εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρώτο μέρος των ESG.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/

12 Ιανουαρίου 2021