Λήξη Πιστοποίησης Προγραμμάτων

Με βάση τις ανακοινώσεις μας ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020 και 25 Αυγούστου 2021, όσα προγράμματα δεν έχουν υποβληθεί για επαναξιολόγηση εντός της προθεσμίας, δεν θα μπορούν να δεχτούν νέους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22.

Παρακαλώ όπως ελέγξετε όλα τα πιστοποιημένα από τον Φορέα προγράμματά σας και σε περίπτωση που για κάποια έχει παρέλθει ή πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης, εάν επιθυμείτε να λειτουργήσουν θα πρέπει να υποβληθούν στον Φορέα για επαναξιολόγηση, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

3 Σεπτεμβρίου 2021