Ιδρυματικές Αξιολογήσεις

Πληροφορείστε ότι ο Φορέας ΔΙΠΑΕ προγραμμάτισε τη διεξαγωγή των ιδρυματικών αξιολογήσεων των Πανεπιστημίων και Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αρχής γενομένης από τον προσεχή Νοέμβριο.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση/συμπλήρωση στις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2022.13 Σεπτεμβρίου 2022