Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Κοινού

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την καλύτερη δυνατήεξυπηρέτηση του κοινού και άλλων ενδιαφερομένων για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενημερώνει τα ακόλουθα:
  • Η Γραμματεία του Φορέα μπορεί να παρέχει πληροφόρηση, για θέματαδιαδικασίας και πρακτικής, μέσω τηλεφώνου, όλες τις εργάσιμες ώρες (7:30 –15:00).
  • Οι Λειτουργοί του Φορέα θα είναι στη διάθεση του κοινού για πληροφορίες /διευκρινίσεις, μέσω τηλεφώνου, καθημερινά μόνο μεταξύ των ωρών 13:00 -14:30.