Ανακοίνωση Προγραμμάτων που έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και την 21η Σύνοδο του Συμβουλίου του Φορέα (Ιούλιος 2017)

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει τα προγράμματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί μέχρι και την 21η Σύνοδο του Συμβουλίου.

Ανακοίνωση Προγραμμάτων που έχουν Πιστοποιηθεί μέχρι και την 21η Σύνοδο του Συμβουλίου του Φορέα (Ιούλιος 2017)