Παράταση στην Υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 35η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Η υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων μπορεί να παραταθεί έως την 24 Νοεμβρίου 2018.