Ανακοίνωση Τύπου

Ο Αντιπρόεδρος, τα Μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Χαρισματική πολιτικός, με όραμα και αφοσίωση, αφήνει ως παρακαταθήκη το ουσιαστικό της έργο και τη σημαντική προσφορά της σε εργασιακά και κοινωνικά θέματα. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ διαβιβάζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες της.

8 Ιουνίου 2022

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2022 – 2023 στα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ καλεί τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης να προβούν σε κατάλληλο προγραμματισμό και ενέργειες, ούτως ώστε  οι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών να προσέλθουν κανονικά με φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 - 2023.

Ο Φορέας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά στην πανδημία και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση στην περίπτωση που πιθανή νέα έξαρσή της μας αναγκάσει να προβούμε σε άλλα μέτρα και μεθόδους διδασκαλίας.»

 

23 Μαΐου 2022

Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ για Κλινική Άσκηση Προγραμμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης επιθυμεί να ενημερώσει τα πανεπιστήμια για το περιεχόμενο της πιο πάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ η οποία αφορά στην κλινική άσκηση Προγραμμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής στο εξωτερικό:

Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ

Σημειώνεται εμφαντικά ότι τα ιδρύματα έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη κλινική άσκησή τους στο εξωτερικό, επί του περιεχομένου της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ και να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν λάβει γνώση.

 

23 Μαΐου 2022

Θεματική ανάλυση των αξιολογήσεων και επισήμανση αδυναμιών

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, μελέτησε και ανέλυσε τις αξιολογήσεις από τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και καλεί τα ιδρύματα όπως εφαρμόσουν τα ακόλουθα, με βάση τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις των ΕΕΑ

(Α) Χρήση ρούμπρικας (rubrics) για την αξιολόγηση

Ανάλυση των  προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος σε επιμέρους αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και ανατροφοδότηση των φοιτητών/ριών για τις ελλείψεις και τα επιτεύγματά τους σε σχέση με συγκεκριμένες δεξιότητες, έννοιες και θεωρίες, στάσεις και αξίες.  

  • οι φοιτητές/φοιτήτριες αντιλαμβάνονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται
  • αυξάνεται η συνέπεια στη βαθμολόγηση
  • η ανατροφοδότηση γίνεται πιο αποτελεσματική

(Β)  Εφαρμογή διαδικασίας δεύτερου/ή και εξωτερικού αξιολογητή για τις τελικές εξετάσεις και τις εργασίες των φοιτητών/ριών.

 (Γ) Χαρτογράφηση αποτελεσμάτων και περιεχομένου του προγράμματος  (program design and development- mapping).

Σχεδιασμό και ανάπτυξη των προγραμμάτων στη βάση χαρτογράφησης – συσχέτισης των γενικών προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και του περιεχομένου του προγράμματος με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και το περιεχόμενο κάθε μαθήματος το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

(Δ) Κριτήρια εισδοχής (admission criteria)

 Προσεκτικός καθορισμός των κριτηρίων εισδοχής των φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα, με καθορισμό των απαραίτητων προαπαιτούμενων προσόντων και βαθμολογίας στα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα.    

3 Μαΐου 2022

Σεμινάριο με θέμα: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον Φοιτητή / την Φοιτήτρια (Student-centered learning, teaching and assessment) 6 – 7 Σεπτεμβρίου 2022 (Αρ. 2)

Η εγγραφή στο Σεμινάριο γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον Φοιτητή/την Φοιτήτρια (Student-centered learning, teaching and assessment)

Ανακοίνωση 1: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον Φοιτητή / την Φοιτήτρια (Student-centered learning, teaching and assessment) 6 – 7 Σεπτεμβρίου 2022 (Αρ. 1) 26-04-2022


27 Απριλίου 2022