Τέλη για την Υποβολή Αίτησης για Τμηματικές και Προγραμματικές Αξιολογήσεις που θα Διενεργούνται Διαδικτυακά

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
 • Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι ο πιο πάνω Νόμος τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2020.

  Στη βάση του πιο πάνω Τροποποιητικού Νόμου το άρθρο 41 του βασικού Νόμου τροποποιείται ούτως ώστε, για τη διενέργεια Διαδικτυακών Τμηματικών και Προγραμματικών Αξιολογήσεων, τα ιδρύματα καταβάλλουν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα του βασικού νόμου, αφαιρετέων των εξόδων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων και τα οποία αφορούν τα αεροπορικά εισιτήρια, την παραμονή και τη διακίνηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

  Το αφαιρετέο κόστος είναι:

  Αεροπορικά Χ 3 μέλη (μέσος όρος 400 ευρώ) =1200

  Ημερήσιο επίδομα  παραμονής, όπως καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει και την παραμονή σε ξενοδοχείο = 155 Χ 3 = 465

  Διακίνηση με ταξί από και προς το αεροδρόμιο= 200

  ΣΥΝΟΛΟ= 1860 ευρώ  

  Τα πιο πάνω ισχύουν για (α) τα προγράμματα σπουδών τριετούς διάρκειας, (β) τα προγράμματα σπουδών επιπέδου πτυχίου, (γ) για τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ, (δ) για τα προγράμματα επιπέδου διδακτορικού και (ε) για τις Τμηματικές Αξιολογήσεις.

  Στη βάση των πιο πάνω, ο Φορέας καλεί τα ιδρύματα να καταβάλουν τα τέλη των διαδικτυακών αξιολογήσεων για τις διαδικτυακές αξιολογήσεις, ως εξής:

  Πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας

   2140

  Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου πτυχίου

   3635

  Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

   5140

  Πρόγραμμα σπουδών επιπέδου διδακτορικού

   6640

  Τμηματική Αξιολόγηση

  11640

  Ανακοίνωση για τέλη για διαδικτυακές αξιολογήσεις.docx/ΕρΙ


16 Οκτωβρίου 2020