Οδηγός υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας της Φύλων κοινοποιεί τον Οδηγό για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Οδηγός ετοιμάστηκε από το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) κατόπιν επιχορήγησης από το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) και συντάχθηκε στη βάση έρευνας που εκπόνησε το ΠΙΚ σχετικά με την έμφυλη ανάλυση του λόγου στα έγγραφα της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης. Από την έρευνα προέκυψαν ευρήματα που πιστοποιούν πως η συντριπτική πλειοψηφία των εγγράφων της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης διατυπώνεται γραμματολογικά και συντακτικά με τρόπο που αναπαράγει, έστω και ακούσια, την άνιση θέση των γυναικών στον λόγο και κατά συνέπεια αναπαράγει το πλήθος των αναχρονιστικών στερεοτύπων και αντιλήψεων επί των οποίων βασίζεται η ασύμμετρη σχέση μεταξύ των κοινωνικών φύλων, δηλαδή των γυναικών και των ανδρών.

Η πολιτεία έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της την εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων, γι’ αυτό και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση του εν λόγω Οδηγού με στόχο να αναδείξει το φαινόμενο και να προτείνει τρόπους αποδόμησής του. 

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο και εύχρηστο εργαλείο, που αποσκοπεί στην αναγνώριση και κατανόηση του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα διοικητικά έγραφα και επικεντρώνεται κυρίως ως δημόσιος λόγος, όπως αυτός εκφέρεται στα έγραφα Υπουργείων, Δήμων και άλλων Κρατικών Φορέων.Πηγή: Γραφείο Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων, Οδηγός υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο: http://www.institutionforgenderequality.gov.cy/equality/equality.nsf/page13_gr/page13_gr?OpenDocument (δημοσιεύτηκε στις 10/12/2020).

5 Ιανουαρίου 2021