Μη πιστοποιημένα και μη εγκεκριμένα Διδακτορικά Προγράμματα από Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να διαφημίζουν και να προσφέρουν διδακτορικά προγράμματα, σύμφωνα με τη Νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας τους είτε μέσα από προγράμματα  δικαιόχρησης είτε ως προγράμματα του ιδρύματος.  

Επισύρεται η προσοχή τόσο των ιδρυμάτων και των φοιτητών όσο και των υπηρεσιών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ότι σε περίπτωση κατά την οποία θα προσφερθούν διδακτορικά προγράμματα από ΣΤΕ,  ο Φορέας θα τα κατατάξει στα μη πιστοποιημένα και μη εγκεκριμένα και θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για ανάδειξη της ακυρότητας τους.

18 Ιανουαρίου 2021