Συνέχιση Σπουδών σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο Φοιτητών Τρίτων Χωρών

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 71η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, μελέτησε το δελτίο τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2021 αναφορικά με τη μη παραχώρηση άδειας παραμονής σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο και επιθυμεί να σημειώσει τα ακόλουθα:

Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ θεωρεί ότι η πολιτική περιορισμού εισδοχής στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης προσώπων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν έχουν πρόθεση να φοιτήσουν, αλλά εκμεταλλεύονται τη φοιτητική ιδιότητα για παράνομη εργασία, διεκδίκηση ασυλίας ή/και για άλλους αλλότριους λόγους, δεν μπορεί να συγχέεται με - ούτε να περιορίζει - το δικαίωμα των φοιτητών που έδειξαν με τη φοίτησή τους ότι σέβονται τη φοιτητική ιδιότητα και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους από προγράμματα σύντομου κύκλου ή από πτυχίο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δικαίωμα του φοιτητή να αποφασίσει πού θέλει να φοιτήσει χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς.
  

Δελτίο Τύπου ΠΑΣΙΣΤΕ  icon acrobat  

 

14 Σεπτεμβρίου 2021