Τέλη Αξιολόγησης

Καταβολή των τελών Ιδρυματικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης

Δυνάμει του Άρθρου 36 των Νόμων 136(Ι)/2015 και 47(Ι)/2016, θα πρέπει να καταβάλετε τα τέλη για την Ιδρυματική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης πριν υποβάλετε την αίτησή σας στον Φορέα.

Τα τέλη με βάση τον τύπο αξιολόγησης είναι για την Ιδρυματική Πανεπιστημίων €17000 και για την Ιδρυματική άλλων Ιδρυμάτων & Ανώτερης Εκπαίδευσης €10000.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1. Κατεβάστε το έντυπο Έντυπο Ιδρυματικής Αξιολόγησης σε μορφή επεξεργασίας κειμένου (*.doc)
#ΤίτλοςΑρχείο
100.1.2 Καταβολή των τελών Ιδρυματικής / Τμηματικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης

2. Συμπληρώστε και προσκομίστε το σε έντυπη μορφή στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπου θα πρέπει να καταβάλετε τα πιο πάνω τέλη.
3. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που θα υποβληθεί στον Φορέα για Ιδρυματική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το έντυπο Ιδρυματικής Αξιολόγησης και φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής με αριθμό (F.18) να επιστραφεί στη Γραμματεία του ΦΟΡΕΑ.